UPOSLENICI

Direktor

SINANOVIĆ ERVADA

 

Sekretar

MUJANOVIĆ HAZEMINA

 

Pedagog

SILAJDŽIĆ AMELA

 

Administrativno-finansijski radnik

ISANOVIĆ AIDA

MULAOMEROVIĆ AMIRA

 

Bibliotekar

TOMIĆ TATJANA

 

Administrativni radnik

SULJKANOVIĆ DŽENANA

 

Edukator i rehabilitator

OMEROVIĆ AMAR

 

Asistent u nastavi

IDRIZOVIĆ SELMIR

 

PREDMETNA NASTAVA

BEŠIROVIĆ AIDA

BEŠIROVIĆ AVDO

ĆELOSMANOVIĆ STELA

DERVIŠAGIĆ DŽENANA

DERVIŠEVIĆ SADIK

GRABČANOVIĆ MAJDA

HALILOVIĆ NIJAZ

HASIČIĆ MESAD

IBRAHIMOVIĆ JASMINA

KARIĆ ALMIR

MAHUTOVIĆ AIDA

MEHIĆ ALMIR

MEHINOVIĆ ESADA

MEŠIĆ MIRZET

MUJANOVIĆ ESAD

SADIKOVIĆ ADMIR

SELIMOVIĆ ESMA

SPAHIĆ MURISA

SULJKANOVIĆ MUNEVER

TERZIMEHIĆ BAKIR

UDVINČIĆ MERJEM

UDVINČIĆ NEDŽAD

 

 

RAZREDNA NASTAVA

ĆERIMOVIĆ HASAN

ĆERIMOVIĆ MEVLIDA

HASIĆ TALIBA

HEĆIMOVIĆ MERSIHA

HODŽIĆ ASIM

IBRANOVIĆ MELIHA

KOVAČEVIĆ NAIDA

MEHANOVIĆ ADILA

MUJČINOVIĆ FATIMA

MULAHALILOVIĆ HAVA

SELIMOVIĆ MEHMED

SINANOVIĆ KOVAČ FATIMA

SULJIĆ HISMETA

SALIHOVIĆ EMINA

 

 

POMOĆNO-TEHNIČKO OSOBLJE

ĆORIĆ ZEIDA

HASIČIĆ SAFIJA

HODŽIĆ SALIM

MALEŠAK ALMIR

MEHIĆ HUSEJIN

MEŠANOVIĆ SENAD

SELIMOVIĆ BAJRO

SELIMOVIĆ EDINA

SELIMOVIĆ SABINA

SUBAŠIĆ VAHID

0 0

Video

Video

Video

Anketa

Da li Vam se sviđa naša nova stranica?
Video

Kalendar

Brojač posjeta

Broj online korisnika: 1

Broj jedinstvenih posjeta: 2043

Ukupno pregleda: 11625

Promo video

© 2024 mcc.skolatk.edu.ba. Napravljeno sa mojWeb 2.10.5 | LEFTOR